• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

Kế hoạch tổ chuyên môn(5-6 tuổi) năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch số 19a/KH-MNHM ngày 01/9/2017 kế hoạch công tác năm học 2017-2018 của trường mầm non Họa Mi, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch công tác năm học 2017-2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

- Tổng số CBGVNV: 10 người (Trong đó: P.HT: 01; giáo viên 6; NVCD: 03).

- Trình độ chuyên môn:

+ ĐHSPMN: 4 người (Trong đó: PHT: 1; giáo viên 3).

+ CĐSPMN: 3 GV

+ Cấp dưỡng : 3.

- Đảng viên: 4 (Trong đó: P.HT: 01; giáo viên 02; NVCD: 01).

- Tổng số lớp là  4 với 136 học sinh ( Khối MG lớn)

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, giúp đỡ của BGH nhà trường, của Công đoàn cơ sở, 100% GV đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn và năng động, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến và nhiệt tình, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn. Có trách nhiệm cao trong công việc; luôn nêu cao tinh thần tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp tương đối đầy đủ.
2. Khó khăn:

- Năng lực chuyên môn giáo viên chưa đồng đều, có nhiều giáo viên lớn tuổi thao tác chậm nên trong giảng dạy còn nhiều hạn chế.

- Phụ huynh đa phần là nghề nông và lao động phổ thông, công việc ít ổn định, làm chủ yếu theo mùa vụ nên đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, do vậy ít quan tâm đến việc chăm sóc giáo dục trẻ.

          II. NHIỆM VỤ CHUNG:

1. Tư tưởng chính trị:

  Năm học 2017 - 2018 tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2288/KH-UBND ngày 10/9/2014 của UBND Tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động và Chương trình số 67-CTr/TU ngày 29/6/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 29/NQTW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Quyết định 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành kế hoạch hành động của Ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP.

- Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN, tăng cường các điều kiện đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

   - Nâng cao việc ƯDCNTT trong công tác quản lý và soạn giảng.

- Thực hiện đánh giá chất lượng trẻ theo các chỉ số thuộc các lĩnh vực.

* Chỉ tiêu:

           - 100% CBGVNV có phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tốt, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, không có CBGVNV vi phạm kỷ luật, đơn thư vượt cấp.

          - 100% CBGVNV trong tổ hưởng ứng tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

          - 100% các lớp, bếp ăn bán trú đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp; an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn cho trẻ.

          - 100% các lớp MG thực hiện tốt việc giáo dục trẻ thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và thường xuyên cho trẻ nghe hát Quốc Ca.

          * Biện pháp:

          - Tham gia đầy đủ các buổi học tập chuyên đề, chính trị, chuyên môn do các cấp tổ chức.

          - Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động.

          - Thực hiện tốt lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn.

          - Mỗi lớp phải có 5 điều Bác Hồ dạy, hàng tuần vào thứ 2 đầu tuần trước giờ thể dục sáng cho trẻ nghe bài Quốc ca.

          2. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ:

          * Chỉ tiêu phấn đấu:

          - 100% phụ huynh được tuyên truyền và phối kết hợp với giáo viên trong việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.             

          - 100% trẻ được khám sức khoẻ định kỳ, được cân đo và theo dõi biểu đồ phát triển 1 lần/quý.

          - 100% trẻ được an toàn về tính mạng và không xảy ra tai nạn, ngộ độc thực phẩm ở trường.

          - 100% các lớp có đủ nước sạch cho trẻ dùng.

          * Biện pháp:

- Tuyên truyền cho phụ huynh việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, cách chăm sóc sức khỏe, cách phòng tránh bệnh truyền nhiễm; tay chân miệng, tiêu chảy..., đặc biệt là trẻ suy dinh dưỡng vào các cuộc hội nghị phụ huynh trong năm học, trong các giờ đón, trả trẻ, bảng tuyên truyền ở mỗi lớp học.

          - Phối hợp với y tế khám sức khoẻ định kỳ, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, hướng dẫn trẻ đánh răng tại trường, rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, đi tiêu, tiểu, vứt rác đúng nơi quy định.

          - Chú ý đến bữa ăn, giấc ngủ của trẻ, khuyến khích trẻ ăn hết suất.

3. Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN:

          * Chỉ tiêu phấn đấu:

          - 100% các lớp xây dựng tốt môi trường giáo dục; thực hiện tốt Chương trình GDMN và các hoạt động giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”; thực hiện có hiệu quả chuyên đề phát triển vận động và giáo dục đạo đức hành vi kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi.

          - Chất lượng GD trẻ đạt từ 98% trở lên.

            - 100% GV có đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định, lên kế hoạch soạn bài đầy đủ theo phân phối chương trình, thời khoá biểu. Chất lượng hồ sơ đạt khá, tốt trở lên.

- Tiếp tục thực hiện chương trình GDMN (vùng thuận lợi) tại các lớp. Thực hiện áp dụng đánh giá trẻ theo chỉ số thuộc các lĩnh vực.

          - 100% GV lồng ghép có hiệu quả các chuyên đề GD kỹ năng sống - Sử dụng năng lượng hiệu quả tiết kiệm, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, giáo dục ứng phó giảm nhẹ thảm họa thiên tai trong trường, giáo dục bảo vệ môi trường biển đảo… trong chương trình GDMN theo chủ đề nhằm giúp trẻ có hành vi đúng mực, thái độ thân thiện, ứng xử phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục.

- 100% lớp đủ đồ dùng học tập cho trẻ.

- 100% trẻ cuối năm được đánh giá theo chỉ số.  

- 100% Thực hiện UDCNTT và khai thác có hiệu quả, tăng cường nâng cao sử dụng hiệu quả đồ dùng, xây dựng môi trường lớp học theo chủ đề đa dạng và phong phú.

- Các lớp duy trì sĩ số học sinh đến cuối năm đạt 98% trở lên.

* Biện pháp:

- Phát huy vai trò của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn quản lý, chỉ đạo các thành viên trong tổ hoạt động tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra thường xuyên công tác xây dựng kế hoạch GD và phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động GD của các lớp.

- GD rèn luyện cho trẻ thói quen đi học đúng giờ, nề nếp ra vào lớp mọi lúc, mọi nơi.

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh trường lớp, sạch, đẹp. 

- Vận động các lớp thường xuyên vào trang youtube “Kỹ năng sống cho trẻ MN” để lấy tư liệu GD kỹ năng sống cho trẻ.

- Vận động phụ huynh trang bị đầy đủ đồ dùng học tập cho trẻ tại lớp.

- Thường xuyên kiểm tra hồ sơ chéo của nhau để góp ý, bổ sung, sửa sai những thiếu sót trong kế hoạch CSGD trẻ.

- Tuyên truyền cho phụ huynh đánh giá trẻ theo độ tuổi. Kịp thời theo dõi, đánh giá trẻ mẫu giáo theo các chỉ số, tổng hợp đánh giá trẻ theo học kì.

 - Vận động phối hợp với phụ huynh làm tốt công tác chăm sóc GD trẻ, cho trẻ đi học đều, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần.

- Thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động trong ngày giúp trẻ hứng thú đến lớp nhằm duy trì được sỉ số học sinh.

4. Xây dựng chất lượng đội ngũ:

* Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100 % CBGVNV tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ do các cấp tổ chức.

- 100% giáo viên tự bồi dưỡng thường xuyên.

- 100% GV đủ điều kiện tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp, tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, thiết kế bài giảng điện tử E-Learning và thi đồ dùng đồ chơi  tự tạo do các cấp tổ chức.

- Phấn đấu 100% giáo viên giỏi cấp trường (6 GV), GV giỏi cấp thành phố 50% (3 GV); Đồ dùng tự tạo, SKKN cấp trường  100% (6 GV) ; đồ dùng tự tạo, SKKN cấp thành phố  50% (3 GV).

- 100% GV Tham gia thao giảng, dự giờ trong trường và trong cụm; xây dựng các tiết mẫu cho đồng nghiệp nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và học hỏi trao đổi kinh nghiệm giảng dạy thực tiễn; Phấn đấu 100% giờ dạy đạt loại khá trở lên.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích giáo viên trong tổ soạn bài giảng điện tử và tham gia trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

* Biện pháp:

- Giáo viên biết sử dụng vi tính và các thiết bị nghe, nhìn trong soạn giảng. về cách đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên và học tập lại Điều lệ trường MN.

- Thao giảng tổ 2 tiết/tháng.

- Sinh hoạt tổ 2 lần/tháng.

- Tổ chuyên môn tổ chức cho GV được trao đổi học hỏi lẫn nhau những kinh nghiệm, những vấn đề khó khăn mà GV gặp phải.

5. Chỉ tiêu:

          * Cá nhân:

          - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 03.

          - Lao động tiên tiến: 5.

 

            Nơi nhận:                                                                                    Tổ trưởng

  - Hiệu trưởng. PHT (p/h)

  - Các tổ viên (t/h)

  - Lưu tổ CM.

                                                                                                                                                                                                                                                             Đặng Thị Vững    

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 6
Tháng 10 : 286
Năm 2021 : 3.805