CHIẾN DỊCH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG DIỆT LĂNG QUĂNG, BỌ GẬY PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI.