• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

 

Thời gian: Chiều thứ 6 hằng tuần (từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

Điều 1. Lịch tiếp công dân:

1) Ban Giám hiệu nhà trường sẽ sắp xếp và giải đáp mọi vấn đề liên quan giữa Nhà trường – Gia đình – Xã hội định kỳ hàng tháng như sau:

Chiều thứ sáu hằng tuần. Nếu trùng vào ngày lễ hoặc đi công tác sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo.

2) Thời gian tiếp công dân:

Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

3) Địa điểm tiếp công dân: tại văn phòng nhà trường.

 

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

 

Thời gian: Chiều thứ 6 hằng tuần (từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

Điều 1. Lịch tiếp công dân:

1) Ban Giám hiệu nhà trường sẽ sắp xếp và giải đáp mọi vấn đề liên quan giữa Nhà trường – Gia đình – Xã hội định kỳ hàng tháng như sau:

Chiều thứ sáu hằng tuần. Nếu trùng vào ngày lễ hoặc đi công tác sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo.

2) Thời gian tiếp công dân:

Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

3) Địa điểm tiếp công dân: tại văn phòng nhà trường.

Điều 2. Đối với nhân dân đến liện hệ tại trường mầm non Họa Mi

1) Trang phục chỉnh tề, xuất trình giấy tờ cá nhân (Giấy CMND, giấy mời, giấy hẹn …. ) cho cán bộ tiếp công dân.

2) Thực hiện đầy đủ theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của cán bộ tiếp dân.

3) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điềm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại.

4) Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, chứng cứ có liên quan khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của cán bộ tiếp công dân.

5) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân.

6) Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

7) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

Điều 3. Đối với cán bộ tiếp dân của trường mầm non Họa Mi

1) Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định.

2) Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ, hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

3) Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

4) Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định, giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn đến người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

5) Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh cho công dân.

6) Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Những trường hợp từ chối tiếp công dân

Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:

1) Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích; người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

2) Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, ngưởi thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

3) Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

4) Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật./.

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Nguyễn Thị Phượng

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 6
Tháng 10 : 285
Năm 2021 : 3.804